امروز: شنبه 10 آبان 1399 - 02:40 تبلیغات

دبیرخانه‌ی کشوری گروه آموزشی مشاوران

نشست اعضای دبیرخانه‌ کشوری گروه آموزشی مشاوران

نشست اعضای دبیرخانه‌ کشوری گروه آموزشی مشاوران با حضور محمد مصطفوی، معاون مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت از آسیب‌های اجتماعی و مجتبی ولی‌پوری، سرپرست معاونت پرورشی شهر تهران در محل اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران تشکیل شد.