امروز: شنبه 3 اسفند 1398 - 05:10 تبلیغات

دانش آموزان و کارمندان آموزش و پرورش فیروزکوه

سیل مهربانی دانش آموزان در فیروزکوه

فیروزکوه(پانا) - دانش آموزان مدارس و کارمندان اداره آموزش و پرورش فیروزکوه با همکاری یکدیگر لوازم مورد نیاز مناطق سیل زده لرستان را جمع آوری و به ارسال کردند.