امروز: شنبه 10 آبان 1399 - 23:49 تبلیغات

حکم انتصاب مدیر آموزش وپرورش

حکم انتصاب

راز وجرگلان (پانا) -حکم انتصاب مدیر آموزش وپرورش راز وجرگلان به عنوان رئیس شورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی شهرستان به عباس رضایی اعطاءشد .