امروز: دوشنبه 5 اسفند 1398 - 02:57 تبلیغات

حضور کودکان.عزاداری

کودکان در قاب عزای حسین (ع)

حضور چشمگیر کودکان در میان عزاداران حسینی در هیات بخش صغاد نشانه زنده بودن خون امام حسین (ع) در میان خانواده‌های این دیار عاشق پرور است.