امروز: دوشنبه 5 اسفند 1398 - 08:35 تبلیغات

جشنواره انگلیسی

کسب مقام برتر دانش آموزان سیستان و بلوچستان در جشنواره نوجوان خوارزمی

زاهدان(پانا)- دانش آموزان برگزیده سیستان و بلوچستان، در مرحله کشوری مسابقات نوجوان خوارزمی (مشهد) موفق به کسب مقام اول بخش بازارچه، مقام دوم در بخش دست سازه و مقام سوم در بخش های زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، پژوهش و فعالیت های آزمایشگاهی شدند.