امروز: شنبه 16 اسفند 1399 - 14:07 تبلیغات

جدول دروس

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی 28 بهمن

تهران (پانا) - جدول دروس مدرسه تلویزیونی سه شنبه 28 بهمن ماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی 26 بهمن

تهران (پانا) - جدول دروس مدرسه تلویزیونی یکشنبه 26 بهمن ماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی 24 بهمن

تهران (پانا) - جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه 24 بهمن ماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی 21 بهمن

تهران (پانا) - جدول دروس مدرسه تلویزیونی 3شنبه 21 بهمن ماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی 16 بهمن

تهران (پانا) - جدول دروس مدرسه تلویزیونی 5شنبه 16 بهمن ماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی 14 بهمن

تهران (پانا) - جدول دروس مدرسه تلویزیونی 3شنبه 14 بهمن ماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.