امروز: چهارشنبه 1 بهمن 1399 - 03:53 تبلیغات

تراکتور

داور تحت فشار نبود

مالکیت تراکتور و ماشین‌سازی جداست ولی اگر پشت پرده دارد، غیرقانونی است