امروز: شنبه 4 بهمن 1399 - 15:28 تبلیغات

تئاتر بچه های مسجد

اهالی تئاتر منتظر بودجه دولتی نباشند و به جذب مخاطبان واقعی بپردازند

عضو هیأت موسس و هیأت مدیره بنیاد نمایش کودک گفت: دوستان تئاتری ما به‏ جای نشستن و انتظار کشیدن برای توجه مسئولین و متولیان به تئاتر و تزریق بودجه ‏ی ناچیز دولتی، باید سعی در جلب نظر مردم و مخاطبان واقعی تئاتر داشته باشند.