امروز: دوشنبه 18 آذر 1398 - 14:30 تبلیغات

باکری

باکری،مردي از جنس آسمان بود

هنگامي كه لحظه شهادت مهدي باكري فرا رسيد،قايقي كه حامل پيكر زخمي وي بود با شليك آرپيجي در هم شكست و هيچ تكه از وجودش در زمين باقي نماند و تنها آسمان، پذيراي عظمت او شد.