امروز: شنبه 10 خرداد 1399 - 20:26 تبلیغات

باشگاه شبانه

ساحل به صورت مختلط است؛ لباس ساحل بر اساس ضوابط خواهد بود

تهران (پانا)-شامگاه چهارشنبه در شهر جده نخستین دیسکو حلال افتتاح شد؛ هر گونه تصویربرداری در این باشگاه شبانه سعودی ممنوع خواهد بود و هیچ کس اجازه ندارد تلفن همراه با خود بیاورد. بر اساس قوانین این باشگاه، ساحل به صورت مختلط است و افراد حاضر در آن، موظف هستند لباسی را در داخل ساحل بپوشند که از قبل معین شده و بر اساس ضوابط آن باشگاه است.