امروز: چهارشنبه 20 فروردین 1399 - 04:21 تبلیغات

انجمن مجالس آسیایی برای صلح

سفررئیس مجلس به ترکیه

دکتر لاریجانی در بدو ورود به ترکیه گفت : اجلاس مجالس آسیایی برای ارتقای جایگاه آسیا مفید و مهم است