امروز: دوشنبه 5 آبان 1399 - 14:09 تبلیغات

امیرعباس میرزاخانی

کرونا و سال جدید آموزشی

بدون تردید یکی از چالش های مشترک جوامع در دوران پاندمی کرونا تداوم فرایند یاددهی – یادگیری است و به همین سبب در کشورهای مختلف تلاش شد تا با مدیریت بحران که پیشگیری و مقابله با آن تاکنون به نتیجه قابل استفاده ای برای همگان منجر نشده است، سناریوهای ممکن برای بازگشایی مدارس و تداوم فرایند آموزش برنامه ریزی و اجرا شود.