امروز: جمعه 9 اسفند 1398 - 00:48 تبلیغات

امید اجتماعی

دانش‌آموز برگزیده کشوری: سطح سواد فرهنگی عموم مردم نسبت به هنر پایین است

شیراز(پانا)_ دانش‌آموز برگزیده سی و هفتمین دوره از جشنواره فرهنگی و هنری در رشته داستان‌نویسی، تلاش نکردن در زندگی را مانند قفسی می‌داند که سبب کوتاه فکری در افراد می شود؛ امید کامگاری، شناخت فردی انسان از خود و شناخت علایق و پیگییری آنان را بهترین انگیزه برای تلاش کردن می‌داند و هم سالان خود، نوجوانان و جوانان را به تفکر و پیگیری استعدادهایشان توصیه می‌کند.

سازمان دانش آموزی، تشکلی است که می تواند امید و نشاط را به نوجوانان و جوانان ترزیق کند

سمنان (پانا) - رئیس سازمان دانش آموزی استان سمنان، عدم شور و نشاط در بین قشر نوجوان و جوان را یکی از دغدغه های جامعه و خانواده ها دانست و گفت: سازمان دانش آموزی در راستای تربیت اجتماعی، با اجرای برنامه های متنوع، می تواند شادی را به نسل جوان و آینده کشور ترزیق کند.