امروز: دوشنبه 3 آذر 1399 - 20:17 تبلیغات

امانت‌داری

خبرنگاران تجسم امانتداری و دلسوزی هستند

بیرجند(پانا) ـ معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه خبرنگاران استان سعی در انعکاس صحیح حقایق دارند ،گفت:خبرنگاران تجسم دلسوزی و امانتداری در میان مردم هستند.

نه به شهردارشدن یک وزیر

تاکنون شورای پنجم شهر تهران بسیار منسجم و خوب عمل کرده است و در مجموع ارزیابی از عملکرد شورا مثبت است. وجود اختلاف‌نظر بین اعضا و بحث پیرامون مسائل مختلف طبیعی است و این نقطه قوت شورا است. مهم این است که اعضای شورای شهر سرانجام از این بحث‌ها به یک تصمیم واحد برسند و از آن پشتیبانی کنند.

بازگرداندن کيف حاوی مقادير زيادی وجه نقد و اسناد مالی و اعتباری توسط پستچی امانتدار البرزی

پستچی امانتدار علی محسن پور مسئول دفتر پستی استاندارد کیف حاوی مقادیر زیادی وجه نقد ، چک حامل و اسناد مالکیت و تجاری مهم را پس از جستجوی بسیار از یکی از شهرستان های شمالی کشور به صاحبش تحویل داد .