امروز: شنبه 25 مرداد 1399 - 05:39 تبلیغات

اعتماد مردم به نظام

سلامت همگانی

با توجه به اهمیت حوزه بهداشت و سلامت، روز ٨ آوریل مصادف با ١٨ فروردین روز جهانی بهداشت نامگذاری شده که سلامت برای همه؛ پوشش همگانی سلامت بر همه در هر مکان به عنوان شعار برگزیده برای سال جاری است. موضوع بهداشت و سلامت و دستیابی به پوشش همگانی سلامت در سطح کشورهای مختلف متفاوت است به طوری که در برخی نقاط دسترسی به امکانات اولیه بهداشت و سلامت وجود نداشته و هر ساله جان هزاران کودک و انسان به دلیل فقر بهداشتی گرفته می‌شود.