امروز: یکشنبه 11 خرداد 1399 - 22:10 تبلیغات

استرس ترومایی

انواع واکنش های کودکان به استرس و اضطراب کرونا را بشناسید

زنجان (پانا) - دکتر بهنام بهراد، استادیار روانشناسی سلامت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از شبکه ملی استرس ترومایی کودکان (Nctsn- - 2 مارچ 2020 ) تلخیصی کرده است که این برگردان به خانواده ها و والدین در مدیریت استرس کودکان کمک می کند.