امروز: شنبه 3 آبان 1399 - 07:48 تبلیغات

اجازه برای بلیت فروشی 100 هزار نفری

بلیت بفروشید تا 100 هزار نفر پر شود

اگر مایلند بدانند میزان علاقه چقدر است این بار اجازه دهند 100 هزار بلیت بفروشند. آنگاه خواهد دید 100 هزار دختر و زن به ورزشگاه می‌روند یا نه.