امروز: یکشنبه 11 خرداد 1399 - 14:55 تبلیغات

آیت الله محقق داماد

عذر تقصیر به پیشگاه مرجعیت

1ـ به‏ تصدیق عموم ارباب معرفت، خبرگان واقعی (و نه رسمی)، دین شناسان و صاحب‌نظران در میدان فقاهت شیعی، حضرت آیت‌الله العظمی حاج آقا موسی شبیری زنجانی دامت برکاته یکی از شایستگان مرجعیت تقلید در زمان حاضر می‌باشند.‏