امروز: چهارشنبه 13 اسفند 1399 - 13:27 تبلیغات

آموزش وپرورش شهرتهران

منطقه۱۲ عنوان مدارس برتر سطح شهر تهران را در اختتامیه نمایشگاه مدارس انقلاب کسب کرد

تهران (پانا) - محمود کریوند معاون پرورشی و تربیت بدنی منطقه 12 طی خبری از کسب عنوان مدارس و غرفه های برتر سطح شهر تهران در اختتامیه نمایشگاه مدارس انقلاب (اتحادیه انجمن های دانش آموزی) خبر داد.