امروز: سه شنبه 28 اردیبهشت 1400 - 06:31 تبلیغات

«میمون»

اجداد انسان میمون‌ها نیستند

تهران (پانا) - نتایج مطالعات جدید می‌گوید که انسان مدرن امروزی از اجداد میمون فرگشت نیافته است و آخرین نیایی که ما با میمون‌ها مشتر2ک داشتیم، ویژگی‌های خاص خود را داشته و با ما و میمون‌های امروزی متفاوت بوده است.

شامپانزه‌ها با شنیدن موسیقی می‌رقصند

تهران (پانا) - موسیقی و رقص دو هنر جهانی و دارای تاریخ باستانی هستند. یکی از خصوصیات موسیقی تأثیر آن بر حرکت است. انسان برخی اوقات هنگام گوش دادن به موسیقی بدن خود را حرکت می‌دهد که این موضوع نشان از ارتباط تنگاتنگی بین نواحی شنوایی و حرکتی در مغز دارد.

انسان، دشمن شماره یک میمون‌ها

تهران (پانا) - انسان‌ها با تخریب زیستگاه‌های طبیعی میمون‌ها و محبوس کردن آن‌ها در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی، بیشترین آسیب را به این پستانداران باهوش و اجتماعی می‌زنند که نیمی از انواع آن‌ها امروز در معرض خطر انقراض قرار دارند.