جمعه 15 اسفند 1399-10:17
نام عکاس: ابوالقاسم عبدالهی
زمان انتشار: یکشنبه 1 دی 1398 11:01

نمایشگاه نماز در آئین هنر در بوشهر

در حاشیه پنجمین اجلاس استانی نماز در مجتمع 9 دی بوشهر نمایشگاه نماز در آئین هنر برگزار شد .