شنبه 27 دی 1399-18:46
نام عکاس: علی عباسی
زمان انتشار: شنبه 23 آذر 1398 09:23

همایش روز جهانی معلولان کانون تربیتی رضوان در محمودآباد

همایش روز جهانی معلولان دبستان امام موسی کاظم درکانون تربیتی رضوان در محمودآباد برگزار شد.

شماره گزارش: 976116