دوشنبه 7 بهمن 1398-16:43
نام عکاس: عطیه رسائی
زمان انتشار: پنج‌شنبه 21 آذر 1398 18:21

کارگاه های آموزشی یاورمربیان شهرستان بیرجند

کارگاه های آموزشی یاورمربیان شهرستان بیرجند صبح امروز دردبیرستان شهید راشدی برگزارشد.

شماره گزارش: 975954