سه شنبه 8 بهمن 1398-14:11
نام عکاس: بهمن صادقی
زمان انتشار: یکشنبه 17 آذر 1398 15:33

نمایشگاه و کارگاه آموزشی تجارب یادگیری در کاوشگری

نمایشگاه و کارگاه آموزشی تجارب یادگیری در کاوشگری، صبح امروز در دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، برپا شده است.