یکشنبه 16 آذر 1399-02:03
نام عکاس: مهتاب بوستانی
زمان انتشار: چهارشنبه 13 آذر 1398 23:32

کانون شهدا دشتستان قهرمان مسابقات طناب زنی دانش آموزان پسراستان

کانون شهدا دشتستان قهرمان مسابقات طناب زنی دانش آموزان پسراستان شدند .

شماره گزارش: 973802