چهارشنبه 1 بهمن 1399-00:26
نام عکاس: سمانه برزگر
زمان انتشار: چهارشنبه 13 آذر 1398 21:00

همایش روز جهانی معلولین در تبریز

همایش روز جهانی معلولین در تبریز برگزار شد.

شماره گزارش: 973752