دوشنبه 30 دی 1398-21:52
نام عکاس: امیر غلامی
زمان انتشار: چهارشنبه 13 آذر 1398 19:37

پذیرش شرکت کنندگان هشتمین جشنواره کرال فرهنگیان

346 نفر از فرهنگیان شرکت کننده در هشتمین جشنواره همسرایان امور تربیتی (کرال فرهنگیان) در اردوگاه شهید باهنر تهران پذیرش شدند.