دوشنبه 18 آذر 1398-09:19
نام عکاس: امجد امیری
زمان انتشار: دوشنبه 11 آذر 1398 21:37

گارگاه آموزشی نیروهای خدماتی اداره آموزش و پرورش ناحیه یک ری

گارگاه آموزشی دو روزه سرایداران و نیروهای خدماتی اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ری برگزار شد.