دوشنبه 18 آذر 1398-09:42
نام عکاس: رضا معروفی
زمان انتشار: دوشنبه 11 آذر 1398 09:36

اولین روز ثبت نام داوطلبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ارومیه

اولین روز ثبت نام داوطلبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در فرمانداری ارومیه برگزار شد.

شماره گزارش: 972662