جمعه 4 بهمن 1398-06:03
نام عکاس: مهدی رفیعی کیا
زمان انتشار: یکشنبه 10 آذر 1398 10:35

بیست و یکمین مانور زلزله و ایمنی در تبریز

بیست و یکمین مانور زلزله و ایمنی در تبریز به صورت متمرکز و نمادین در مدرسه نمونه دولتی معراج ناحیه 3 تبریز برگزار شد.

شماره گزارش: 972472