دوشنبه 26 مهر 1400-11:03
نام عکاس: احمد خراسانی
زمان انتشار: چهارشنبه 6 آذر 1398 13:37

مانور زلزله در شهرستان لالی

مانور زلزله همزمان با سراسر کشور امروز در مدارس شهرستان لالی برگزار شد .