سه شنبه 17 تیر 1399-03:40
نام عکاس: سحر چهاردولی
زمان انتشار: سه‌شنبه 5 آذر 1398 08:35

حضور رئیس دبیرخانه مجلس دانش‌آموزی در سازمان دانش‌آموزی استان همدان

ظهر روز گذشته جلسه‌ای در خصوص اهداف سازمان و فعالیت‌های نمایندگان مجلس دانش‌آموزی با حضور زهرا پناهی‌روا، رئیس دبیرخانه مجلس دانش‌آموزی، مدیرکل آموزش و پرورش استان، معاون پرورشی همدان، رئیس سازمان دانش آموزی استان و کارشناسان مناطق و شهرستان ها و همچنین نمایندگان دانش‌آموزان همدان در مجلس دانش‌آموزی در سازمان استان برگزار شد.