شنبه 29 خرداد 1400-19:17
نام عکاس: فاطمه زهرا تجلی
زمان انتشار: شنبه 2 آذر 1398 12:56

بازدید رئیس اداره کانون‌های فرهنگی و تربیتی از غرفه‌های اولین جشنواره دستاوردهای کانون‌های استان سمنان

سیدعلی سیدی، رئیس اداره کانون های فرهنگی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش از غرفه های اولین جشنواره دستاوردهای کانون های فرهنگی تربیتی استان سمنان بازدید کرد.