یکشنبه 16 آذر 1399-02:37
نام عکاس: علی شریف زاده
زمان انتشار: چهارشنبه 29 آبان 1398 15:09

حاشیه جلسه هیات دولت

جلسه هفتگی هیات دولت با حضور اعضای کابینه در پاستور برگزار شد. بعد از پایان این نشست، اعضای کابیته در حیاط پاستور پاسخگوی خبرنگاران شدند.

شماره گزارش: 969850