سه شنبه 8 بهمن 1398-04:54
نام عکاس: لیلا حاتمی
زمان انتشار: دوشنبه 20 آبان 1398 20:10

روستای ورنکش میانه 3 روز پس از زلزله

وضعیت روستای ورنکش میانه 3 روز بعد از زلزله 17 آبان

شماره گزارش: 967749