دوشنبه 12 خرداد 1399-01:29
نام عکاس: محمدامین قویدل
زمان انتشار: چهارشنبه 15 آبان 1398 23:57

نمایشگاه نوآوری ربع رشیدی، نمایشگاه کالا و خدمات و تجهیزات فروشگاهی و نمایشگاه کامپیوتر و ملزومات در تبریز

هفدهمین نمایشگاه نوآوری ربع رشیدی، اولین نمایشگاه کالا و خدمات و تجهیزات فروشگاهی، بیست ودومین نمایشگاه کامپیوتر وملزومات درمحل نمایشگاه‌های دائمی بین المللی تبریز برگزار شد.