یکشنبه 26 آبان 1398-19:50
نام عکاس: سجاد قاسمی / مهدی دنکوب
زمان انتشار: دوشنبه 13 آبان 1398 16:53

فریاد استکبار ستیزی دانش آموزان گلستانی در راهپیمایی 13 آبان

مردم مومن و انقلابی گلستان بویژه دانش آموزان در راهپیمایی پر شکوه 13 آبان همگام و همنوا با ملت ایران فریاد استکبار ستیزی خود را در گلستان سر دادند.

شماره گزارش: 966087