دوشنبه 20 مرداد 1399-10:00
نام عکاس: مسعود رستمی
زمان انتشار: دوشنبه 13 آبان 1398 14:50

روز استکبار ستیزی و اعلام انزجار از سردمداران ظلم

راهپیمایی 13 آبان و روز انزجار از ظلم همزمان با سراسر کشور در زنجان برگزارشد.

شماره گزارش: 966003