سه شنبه 21 آبان 1398-09:43
نام عکاس: مسعود رستمی
زمان انتشار: دوشنبه 13 آبان 1398 14:50

روز استکبار ستیزی و اعلام انزجار از سردمداران ظلم

راهپیمایی 13 آبان و روز انزجار از ظلم همزمان با سراسر کشور در زنجان برگزارشد.

شماره گزارش: 966003