دوشنبه 20 مرداد 1399-09:49
نام عکاس: مهدیه مختاری
زمان انتشار: دوشنبه 13 آبان 1398 11:51

شکوه حضور در آیین روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز

اقشار مختلف مردم یزد بویژه دانش آموزان بار دیگر انزجار خود را از تمامی مستکبران عالم فریاد زدند.