دوشنبه 20 آبان 1398-23:17
نام عکاس: حسین پیله ور
زمان انتشار: دوشنبه 29 مهر 1398 20:50

اولین جلسه کارگاه آموزشی در دبیرستان شهید نواب صفوی بیرجند

اولین جلسه کارگاه آموزشی در دبیرستان شهید نواب صفوی بیرجند با حضور معلمان و دانش‌آموزان این مدرسه برگزار شد

شماره گزارش: 962788