شنبه 18 مرداد 1399-16:07
نام عکاس: ابولقاسم عبدالهی
زمان انتشار: جمعه 26 مهر 1398 17:29

جلسه عمومی انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان شهید سهام خیام بوشهر

جلسه عمومی انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان شهید سهام خیام بوشهر برگزار شد.