شنبه 18 مرداد 1399-16:08
نام عکاس: علی شریف زاده
زمان انتشار: چهارشنبه 24 مهر 1398 15:04

جلسه بزرگداشت روز 13 آبان

جلسه بزرگداشت روز 13 آبان با حضور علیرضا کاظمی، معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش در ساختمان علاقه مندان برگزار شد.

شماره گزارش: 961885