یکشنبه 19 مرداد 1399-16:29
نام عکاس: جواد ابراهیمی
زمان انتشار: دوشنبه 22 مهر 1398 12:08

گردهمایی روسای ادارات و کارشناسان فرهنگی و هنری اردوگاه‌ها و فضا‌های پرورشی ادارت‌کل سراسر کشور در مشهد

گردهمایی روسای ادارات و کارشناسان فرهنگی و هنری اردوگاه ها و فضا های پرورشی ادارت کل سراسر کشور با حضور معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در مشهد آغاز شد.

شماره گزارش: 961160