دوشنبه 29 مهر 1398-15:42
نام عکاس: محمد جواد قاسمی
زمان انتشار: دوشنبه 15 مهر 1398 17:58

ششمین همایش ملی روز روستا و عشایر در استان خراسان جنوبی

همایش ملی روز روستا و عشایر هم اکنون در سالن اجلاس دانشگاه پیام نور بیرجند با حضور دکتر جهانگیری در حال برگزاری است