شنبه 25 مرداد 1399-03:50
نام عکاس: عبدالحسین صادقی
زمان انتشار: دوشنبه 15 مهر 1398 15:07

جلسه کار گروه آماده‌سازی مدارس در برابر زلزله استان بوشهر