شنبه 25 مرداد 1399-18:33
نام عکاس: امین مودب نیا
زمان انتشار: دوشنبه 15 مهر 1398 13:16

زائران حسینی پاکستانی در موکب زائر سرای امام رضا (ع) زاهدان

ارائه انواع خدمات فرهنگی، درمانی، رفاهی زائران حسینی پاکستانی در موکب زائر سرای امام رضا (ع) زاهدان