دوشنبه 29 مهر 1398-09:39
نام عکاس: پیمان طیبی
زمان انتشار: دوشنبه 15 مهر 1398 08:15

آئین استانی انتخابات الکترونیکی انجمن اولیا و مربیان سمنان

آیین استانی انتخابات الکترونیکی انجمن اولیا و مربیان سمنان برگزار شد.