شنبه 27 دی 1399-16:35
نام عکاس: احسان هادی
زمان انتشار: جمعه 12 مهر 1398 17:27

آتش سوزی برج اداری و تجاری آراکس مشهد

برج اداری و تجاری آراکس ۲ مشهد امروز درآتش سوخت.

شماره گزارش: 958502