جمعه 24 مرداد 1399-00:27
نام عکاس: مانیلی کلاکی
زمان انتشار: چهارشنبه 10 مهر 1398 15:46

زنگ جشن عاطفه‌ها در مدرسه شهید بخشنده خلیل‌شهر

زنگ جشن عاطفه‌ها با عنوان »مهر عاطفه‌ها» صبح امروز در مدارس مازندران و به صورت نمادین استانی در دبستان دخترانه شهید بخشنده خلیل‌شهر نواخته شد.