جمعه 26 دی 1399-18:20
نام عکاس: مهدی رفیعی کیا
زمان انتشار: چهارشنبه 10 مهر 1398 09:58

آیین اعزام کاروان تجهیزات ورزشى و بهداشتی آذربایجان شرقی

آیین اعزام کاروان تجهیزات ورزشى . بهداشتى آدربایجان شرقی با عنوان «مهر با نشاط» به مدارس محروم با حضور معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در مدرسه استعدادهاى درخشان شهید مدنى تبریزبرگزار شد.